Scopul unui audit operațional este de a evalua eficiența și eficacitatea operațiunilor și proceselor interne. Prin aceasta, se urmărește identificarea oportunităților de îmbunătățire, reducerea riscurilor și creșterea valorii și performanței studioului. Un audit operațional se concentrează pe procesele interne, mai degrabă decât pe rezultatele financiare, și vizează îmbunătățirea continuă a modului în care studioul își desfășoară activitatea. Rezultatele unui astfel de audit sunt utile pentru managementul organizației, ajutând la realizarea obiectivelor strategice și operaționale.

Detaliind, un audit operațional își propune să:

• Evalueze eficiența și eficacitatea
• Identifice oportunități de îmbunătățire
• Asigure respectarea procedurilor existente
• Îmbunătățească controlul intern
• Crească performanțele
• Îmbunătățească procesul decizional
• Evalueze riscurile și oportunitățile

Formular de contact